umyślny


umyślny
umyślny I {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia, umyślnyni {{/stl_8}}{{stl_7}}'wynikający z czyjegoś świadomego zamierzenia, planu; specjalny, nieprzypadkowy, rozmyślny, tendencyjny': {{/stl_7}}{{stl_10}}Jestem pewien, że było to umyślne działanie na szkodę klienta. Oskarżył ją o umyślne podważanie jego autorytetu. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}umyślny II {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mos odm. jak przym. Ia {{/stl_8}}{{stl_7}}'dawniej, dziś żartobliwie: posłaniec, goniec, któremu się coś specjalnie powierza': {{/stl_7}}{{stl_10}}Wysłać umyślnego z listem, telegramem. Przez umyślnego wysłano mu zawiadomienie o zebraniu. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • umyślny — umyślnyni 1. «zgodny z czyimś zamierzeniem; nieprzypadkowy, rozmyślny» Umyślne szkodzenie komuś. Umyślne unikanie kogoś. ∆ praw. Wina umyślna «wina polegająca na zamiarze popełnienia czynu przestępnego lub na godzeniu się na możliwy skutek» 2.… …   Słownik języka polskiego

  • celowy — «zrobiony w określonym celu; zamierzony, umyślny; osiągający cel» Celowe działanie. Celowa zwłoka. ∆ jęz. Zdanie celowe «zdanie podrzędne zależne od czasownika zdania nadrzędnego, wyrażające cel, ku któremu zmierza podmiot zdania nadrzędnego» …   Słownik języka polskiego

  • intencjonalny — «mający coś na celu; zamierzony, umyślny świadomy» Czyn, postępek intencjonalny. ‹śrdwłc.› …   Słownik języka polskiego

  • rozmyślny — «zrobiony z rozwagą, z rozmysłem, nieprzypadkowy; baczny, rozważny, umyślny» Rozmyślny czyn. Rozmyślne zabójstwo. Rozmyślne działanie …   Słownik języka polskiego

  • umyślność — ż V, DCMs. umyślnośćści, blm rzecz. od umyślny w zn. 1 Umyślność działania, postępowania …   Słownik języka polskiego

  • celowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} służący osiągnięciu określonego celu; przemyślany, zamierzony, umyślny, nieprzypadkowy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Celowe odwlekanie decyzji. Celowe posunięcie. Celowe działanie. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • intencjonalny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} mający jakiś cel; zamierzony, umyślny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Działanie intencjonalne. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nieprzypadkowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} zaistniały nie wskutek przypadku, będący efektem świadomego działania; intencjonalny, celowy, umyślny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Jej obecność jest tu nieprzypadkowa. Nieprzypadkowe spotkanie. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozmyślny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} popełniany celowo, świadomie; przemyślany wcześniej; nieprzypadkowy, umyślny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Rozmyślne kłamtwo, zabójstwo. Rozmyślna prowokacja. Rozmyślny faul. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • specjalnie — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł. {{/stl 8}}{{stl 7}} w sposób umyślny, wyjątkowy; szczególnie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Specjalnie postawił jej nogę. Przygotowała naleśniki specjalnie dla niego. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień